SUDEP – НЕОЧЕКУВАНА СМРТ

Неочекувана смрт (SUDEP – Sudden Unexplained Death in Epilepsy) кај епилепсијата се однесува на ненадејна смрт на навидум здрави луѓе со епилепсија, каде што не може да се најде причината за смртта и не може да се поврзе со нанадајни напади или статус епилептикус. Кај еден од илјада случаи се јавува оваа појава.
Наместо да се однесува на одредена болест или состојба, SUDEP се користи за да означи категорија во која соединуваат овие видови на необјаснета смрт. Кај лицата со неконтролирани епилептични напади SUDEP е главна причина за смрт. За епилепсијата ретко се зборува во Македонија, но за SUDEP може да се каже дека воопшто не се зборува.

Кои се причините за SUDEP?

Точниот механизам или причина за смрт се уште не е јасна. Повеќето од случаите на ненадејна смрт кај луѓето со епилепсија не се видени што  отежнува да се одреди што точно се случува во последните моменти од животот.Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this pagePin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on VKPrint this page

Comments on Facebook

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.