Едукативен настан во СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп

Ноември е месецот на свест за епилепсијата. Во рамки на својата програма, Здружението на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија – ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА одржа едукативен настан во СОУ “Ѓорче Петров” Прилеп. Целта на овие активности е подигнување на свеста за епилепсијата како едно од најчестите нарушувања, правилна инклузија на овие лица во општеството, како и постапка на прва помош при напад. Воедно беше разговарано и за соработка за заеднички идни активности меѓу ова училиште и нашето здружение.

1 2 3 4Не е дозволено превземањето на оваа содржина или на делови од неа без цитирање на изворот Здружение ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА on]
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this pagePin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on VKPrint this page

Comments on Facebook

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.