Епилепсијата – повеќе социјален отколку медицински проблем

1Епилепсијата е еден од најчестите невролошки нарушувања, односно пореметувања од која страдаат околу 1% од вкупното население. Според своите карактеристики епилепсијата е сериозен медицински но и  социјален проблем.

Иако епилепсијата е многу често нарушување , полна е со предрасуди, , особено во нашата земја. Затоа многу важно е поради зачестеноста на нарушувањето,како и поради стигматизацијата на луѓето со епилепсија, отворено и јавно да се зборува за ова нарушување. Треба да се едуцираат нашите сограѓани како да препознаат кога некој страда од епилепсија, за да им помогне во моментот кога тој добива напад, и луѓето со епилепсија да бидат прифатени  во заедницата како нормални луѓе кои понекогаш се “малку поинакви од нас”. Епилепсијата не болест и повеќето луѓе со епилепсија имаат апсолутно здрав и нормален начин на живот. Нападите можат да се случат понекогаш, и се непредвидливи, а глетката навистина е малку непријатна за околината, што пак од друга страна создава чувство на страв што доведува до стигматизација. 

Во Македонија постои општо мислење дека лица со епилепсија не треба да стапат во брак, поради потенцијалниот ризик за потомството, што апсолутно е погрешно мислење. Исто така неретко овие лица се дискриминирани при вработување, иако кај одреден број работодавци постои зголемена свест, и ги прифаќаат лицата со епилепсија, распределуваќи ги на позиции соодветни за нив, затоа што и тие треба да имаат извор на егзистенција. Епилепсијата кај оние кои страдаат од неа, во некои ситуации создава чувство намалена вредност, и чувство на одредена инфериорност, така да тоа ми дава за право да кажам дека епилепсија повеќе социјален отколку медицински проблем.Но јас ги советувам луѓето со епилепсија, и родителите на деца со епилепсија да го прифатат својот т.н. проблем, односно епилепсијата, а со тоа создаваат можност за општеството да ги прифати нив. Како би не прифатил некој, онакви какви што сме, доколку самите не се прифаќаме…?!

Важно е да се напомене дека епилептичните напади не секогаш се манифестираат со губење на свест, паѓање и пена на уста. Исто така треба да се знае дека епилепсијата е многу непредвидлива и може да ја добие секој, без разлика на пол или возраст.

Мал е бројот на лица со епилепсија каде ова нарушување предизвикало оштетување на интелектуалните способности, а кај околу 90% од лицата со епилепсија, нападите може да се стават под контрола, но социјалните последици во општеството се на високо ниво, и сите ние, мора да работатиме за овие предрасуди се срушат, а оние лица со епилепсија кои се навистина со ограничени можности, да добијат соодветена категоризација и третман. Треба да се промени начинот на прикажување на епилепсијата во медиумите, каде епилепсијата и животите на луѓето со епилепсија се прикажани на лош начин што уште повеќе ги усложнува напорите правилно да се едуцираат луѓето за епилепсијата и како да му се помогне на лице кое има епилептични напади.

Ние епилепсијата ја разбираме како начин на живот а не хендикеп, и ќе продолжиме да се залагаме за правата на овие лица како и за намалување на стигматизацијата врз овие лица.

dscn2055-copy

Деан Бунески, Претседател на Здружение ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈАНе е дозволено превземањето на оваа содржина или на делови од неа без цитирање на изворот Здружение ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this pagePin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on VKPrint this page

Comments on Facebook

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.