АНКЕТА

Од голема важност за нас е да одговорите на оваа АНОНИМНА анкета, која значително ќе придонесе во насочувањето на нашите активности.

Би ве замолиле истата да ја споделувате, со цел да се опфатат повеќе испитаници.

ДАЛИ ПОЗНАВАТЕ НЕКОЈ КОЈ ИМА ЕПИЛЕПСИЈА?

View Results

Loading ... Loading ...
Sorry, there are no polls available at the moment.

ДАЛИ ЕПИЛЕПСИЈАТА Е БОЛЕСТ?

View Results

Loading ... Loading ...

ДАЛИ ЛУЃЕТО СО ЕПИЛЕПСИЈА СЕ ИНВАЛИДИ?

View Results

Loading ... Loading ...

ДАЛИ ЛУЃЕТО СО ЕПИЛЕПСИЈА ВО МАКЕДОНИЈА ГИ ИМААТ СВОИТЕ ПРАВА

View Results

Loading ... Loading ...

ДАЛИ ЛУЃЕТО СО ЕПИЛЕПСИЈА СЕ НЕСПОСОБНИ?

View Results

Loading ... Loading ...
Sorry, there are no polls available at the moment.

ДАЛИ ЕПИЛЕПСИЈАТА Е ЗАРАЗНА

View Results

Loading ... Loading ...

ДАЛИ ЕПИЛЕПСИЈАТА Е НАСЛЕДНА?

View Results

Loading ... Loading ...

ДАЛИ ЗНАЕТЕ ДА ДАДЕТЕ ПРВА ПОМОШ ПРИ НАПАД НА ЕПИЛЕПСИЈА?

View Results

Loading ... Loading ...

ВИ БЛАГОДАРИМЕ!Не е дозволено превземањето на оваа содржина или на делови од неа без цитирање на изворот Здружение ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА
Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this pagePin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on VKPrint this page

Comments on Facebook

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.