ЦЕЛИ

Целите на Здружениетона граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија – ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА се:

Да се подобри квалитетот на животот на сите луѓе со епилепсија и нивните семејства, како и да се овозможи подобро разбирање на природата на епилепсија и потребите на луѓето со епилепсија;

Да се зголеми јавната и професионална свест за епилепсија како нарушување кое може да се лекува;

Да се идентификуваат потребите на луѓето со епилепсија на национално и регионално ниво;

Да се поттикнат институциите да одговорат на потребите на луѓето со епилепсија.Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this pagePin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on VKPrint this page

Comments on Facebook

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.