МИСИЈА

Мисијата на Здружението на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија – ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА е:

Информирање на оваа група граѓани од областа на здравствената и социјална заштита.Намалување на дискриминацијата врз лицата со епилепсија.Промоција, почитување и заштита на правата на лицата со епилепсија во Македонија и унапредување на нивниот социоекономски статус. Обединување на лицата со епилепсија и родители на деца со епилепсија, како и нивна континуирана едукација и насочување, со цел да се подобри квалитетот на живот на лицата со епилепсија.Зголемување на можностите за вклучување како и социјална сигурност на лицата со епилепсија. Подобрување и зголемување на општествената положба на лицата со епилепсија во Република Македонија.Tweet about this on TwitterEmail this to someoneBuffer this pagePin on PinterestShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on VKPrint this page

Comments on Facebook

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.